петак, 02. септембар 2016.

Глагољски натпис на фрагменту античког црепа 


Глагољски натпис на фрагменту античког црепа пронађен је 2007. године приликом археолошког истраживања гробља крај цркве Светога Ђурђа између места Петраче и Буића у Жупи Дубровачкој, крају смештеном неколико километара источно од Дубровника. Фрагмент са натписом је пронађен у близини једнога гроба. Након чишћења откривена су 102 слова, тако да је то по дужини текста други глагољски натпис најранијег глагољскога периода 11. до 12. века. Језик је стари српски са системом од седам вокала, има јор и јат. Писар Иван написао је први део од 60 слова: „сутъжеръ зъдалъ потуга иему естъ сънъ петръ а петровъ сънъ пъсалъ îванъ“. Значи да је Потуга зидао цркву светога Ђурђа, да му је син Петар и да је Петров син Иван то писао. У другоме делу други писар Стефан зазива свету Софију и светога Силвестра: „света сопиê î свети солъвêстръ а иестъ стêфанъ писалъ се.“. По облицима и положају слова, језичним карактеристикама и садржају то је српски натпис из 11. века.Најлакши начин до зараде на интернету икада:

Нема коментара:

Постави коментар