среда, 28. септембар 2016.

Rimske zlatne minđuše sa staklenim perlama, 4. vek n.e. lokalitet - Niš

Rimske zlatne minđuše sa staklenim perlama, 4. vek nove ere, pronađene tokom iskopavanja 2012. godine u grobovima 14, 34 i 66 u krugu fabrike Beneton i u Knezalskoj ulici u grobu III, u nekropoli Jagodin mala u drevnom Naisusu, današnjem Nišu.
Zbirka muzeja u Nišu.
Hrišćani, pagani, obični građani i vojnici su sahranjivani u ovoj nekropoli, čije su dimenzije bile 2000x600 metara, zidovi nekih grobnica su ukrašeni freskama, arheolozi su pronašli nebrojene vredne nalaze u tamošnjim grobovima, a pored grobova otkriveni su ostaci 4 crkve, bazilike i martirijuma.


Ancient Roman earrings, gold and glass beads, 4th century AD, found during campaign 2012 in yard of Benetton factory in graves no. 14, 34 and 66, and in grave III at Knezalska street, Jagodin mala necropolis, in ancient Naissus, present-day city of Niš, south-eastern Serbia.
Collection of Museum in Niš.
Dimensions of this necropolis were 2000 x 600 meters, and it was used both by christians and pagans.
Walls of some tombs are decorated with frescoes, numerous valuable findings have been found in those graves, and besides graves archaeologists have discovered remains of 4 churches, basilica and martyrium.
Најлакши начин до зараде на интернету икада:Listići rimske dijademe, 2. vek nove ere,lokalitet - selo Mala Kopašnica kod Leskovca.

Listići rimske dijademe, 2. vek nove ere, napravljeni od zlatnog lima u obliku lovorovog lista, rozeta i cikada.
Među njima se izdvajaju dva listića kružnog oblika, sredina drugog reda odozgo, na kojima je iskucan lik cara, verovatno Gete, sina Septimija Severa.
Dijadema je pronađena u grobu GK-17 u rimskoj nekropoli u selu Mala Kopašnica kod Leskovca.
Tokom zaštitnih arheoloških iskopavanja na Koridoru 10, auto-putu E75, na lokalitetima Kamenitica i Carski drum u Maloj Kopašnici, istražen je veliki deo nekropole iz rimskog perioda (II–IV vek nove ere). 
Ostaci nekropole potvrđeni su na čitavom prostoru ugroženom izgradnjom nove trase auto-puta, u dužini od približno 300 m i prosečnoj širini oko 25 m. Tokom ovih kampanja istraženo je ukupno 488 grobova, i to 441 grob s ostacima spaljenih pokojnika i 47 sa skeletno sahranjenim individuama.Platelets of ancient Roman diadem, 2nd century AD, made of gold in the shape of laurel leafs, rosettes and cicadas. 
Round ones in the middle of the second row from the above are bearing the image of an Emperor, most likely Geta, the son of Seprimius Severus.
Diadem was found in grave GK-17 at Roman necropolis in Mala Kopašnica village, near Leskovac, south-eastern Serbia.
During rescue archaeological excavations on the route of the highway Е75 along Corridor 10, at the sites of Kamenitica and Carski Drum in Mala Kopašnica, a large part of a Roman cemetery was unearthed (2nd-4th century AD).
The remains of the cemetery were discovered all over the area endangered by construction activities related to the new highway, in the length of about 300 m and an average width of 25 m. During the excavations, a total of 488 graves were discovered, 441 of them with cremated and 47 with buried remains.Најлакши начин до зараде на интернету икада:

Minijaturna grnčarija iz razdoblja neolita,lokalitet - Vinča-Belo brdo

Minijaturna grnčarija iz razdoblja neolita, dimenzije 2-6.8 cm, Vinčanska kultura, oko 5000 godina pre nove ere, pronađena na lokalitetu Vinča-Belo brdo kod Beograda.
Arheološka zbirka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Miniature Neolithic pottery, dimensions 2-6.8 cm, Vinča culture, around 5000 BC, excavated at Vinča-Belo brdo site, near Belgrade, capital of Serbia.
Archaeological collection of Faculty of Philosophy in Belgrade.


Најлакши начин до зараде на интернету икада:

Rimski sarkofag,3. vek nove ere,pronađen u drevnom Sirmijumu

Rimski sarkofag sa portretima i natpisom, gornji deo je oblikovan kao krov kuće, 3. vek nove ere, pronađen u drevnom Sirmijumu, današnjoj Sremskoj Mitrovici.
Zbirka Narodnog muzeja u Beogradu.
Sirmijum je bio rimski grad u provinciji Panoniji, jedan od najvećih onovremenih gradova, sa preko 100 000 stanovnika, a godine 294. proglašen je jednom od 4 prestonice Rimskog carstva.
Deset rimskih careva je rođeno u Sirmijumu i njegovoj okolini.


Roman sarcophagus with portraits and inscription, upper part is shaped as a roof of the house, 3rd century AD, found in ancient Sirmium, present-day Sremska Mitrovica, Srem region, northern Serbia.
Collection of National Museum of Serbia in Belgrade.
Sirmium was Roman city in Panonia province, one of the biggest cities of its time with more than 100 000 inhabitants, and in 294 AD it was pronounced one of the four capitals of the Roman Empire.
Ten Roman emperors were born in this city or in its surroundings.

Најлакши начин до зараде на интернету икада:
Pojas tipa "Mramorac", gvozdeno doba, 5. vek pre nove ere

Raskošno ukrašen srebrni pojas tipa "Mramorac", gvozdeno doba, 5. vek pre nove ere, pronađen u Umčarima kod Beograda. Svastika je čest motiv na tribalskim pojasevima.
Čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu. 
Pojasevi poput ovog potiču iz gvozdenog doba i pronađeni su mahom u centralnoj Srbiji. Napravili su ih Tribali, tračansko pleme, i iskopani su u grobovima njihovih velikaša, često su nađeni u parovima.Silver belt of Mramorac type with beautiful ornaments, Iron age period, 5th century BC, found in Umčari, near Belgrade, capital of Serbia. Swastika is very common motif on Tribalian belts.
Collection of National museum of Serbia in Belgrade. 
Mramorac type belts, silver and golden, made by Thracian tribe Tribali, can be found all over central Serbia. In most cases they were excavated in pairs, in Tribalian graves .Најлакши начин до зараде на интернету икада:

Srednjovekovno srpsko prstenje,10-11. vek

Srednjovekovno srpsko prstenje, srebro i bronza, 10-11. vek, pronađeno u selu Bigrenica kod Ćuprije.
Zbirka muzeja u Jagodini.
Medieval Serbian rings, silver and bronze, 10th-11th century, found in Bigrenica village, near Ćuprija, central Serbia.
Collection of Museum in Jagodina.


Најлакши начин до зараде на интернету икада:
Rimske kockice za igru,2-3. vek nove ere pronađene u ViminacijumuRimske kockice za igru, slonovača ili neka druga životinjska kost, 2-3. vek nove ere, pronađene u jednom od grobova u nekropoli u Viminacijumu kod Kostolca.
Viminacijum je bio utvrđeni rimski grad sa oko 50 000 stanovnika, središte provincije Gornja Mezija i logor u kojem je bila stacionirana VII Klaudija legija.
Lokalitet pokriva površinu od nekoliko stotina hektara, a do sada je samo mali deo istražen, a arheolozi kažu da ima dovoljno materijala za naredih 100 godina iskopavanja. 
Do sada su u tamošnjim nekropolama pronašli preko 13 000 grobova i grobnica, što ih čini najvećim rimskim grobljem na svetu.
Nažalost, mnogi grobovi se nalaze na putu gradnje novih blokova termoelektrane, pa arheolozi žure sa istraživanjima, kako bi istražili što više pre nego što moderne građevine prekriju drevni lokalitet.


Ancient Roman dice, probably ivory or some other animal bone, 2nd-3rd century AD, found in grave at necropolis in Viminacium site, near Kostolac, eastern Serbia.
Viminacium was fortified Roman city which had around 50 000 inhabitants, capital of Roman province Moesia Superior and military camp where VII Claudia Legion was stationed, built in 1st century AD.
Site covers area of several hundreds of hectares, and so far only few percentage have been excavated. Serbian archaeologists say that there is enough material for the next 100 years of digging and exploration.
So far they have found more than 13 000 graves and tombs at Viminacium necropolis, dating back to 4th century BC, which makes it the largest Roman cemetery in the world.
Unfortunately, many graves were found at the foot of a massive coal-fired power station, and archaeological excavations are being carried out before another unit of the electricity plant is built on the site of an ancient Roman city.Најлакши начин до зараде на интернету икада: